ویرایش مقالات با بهره گیری از ویراستاران خارجی که زبان مادری آنها انگلیسی است انجام می گیرد. این ویراستاران علاوه بر این که هر یک دارای تحصیلات دانشگاهی با حداقل درجه کارشناسی ارشد می باشند، با گذراندن دوره های تخصصی ویرایش و ادیت، به ادیتور های تخصصی تبدیل شده اند. ادیتور های ما حداقل دارای 5 سال سابقه ویرایش مقالات و متون علمی بوده و بسیاری از انها ، ادیتور مجلات بسیار معتبر علمی می باشند. انتخاب ادیتور بر اساس تطابق مقاله و تخصص ادیتور بوده و این امر سبب می گردد، ویرایش مقاله با کیفیت عالی انجام گیرد. علاوه بر این، ویرایش به صورت تضمینی بوده و گواهی تضمین ویرایش پس از ویرایش با عنوان مقاله شما و به نام نویسندگان به صورت رایگان صادر و ارسال می گردد. توصیه می گردد که این گواهی و فایل ترک چینج مقالات به همراه مقاله اصلی به عنوان مدارک تکمیلی به مجله مورد نظر ارسال گردد.

علاوه بر این چنانچه بعد از ویرایش به هردلیل، در مقاله ادیت شده، حتی یک مشکل گرامری مشخص گردد، ادیتور موظف است که کل مقاله را مورد بررسی قرارداده و اشکالات احتمالی را بر طرف کند. این موضوع در قرارداد فی مابین ما و شما نیز بیان شده است.    

ارسال مقاله